Dergi Hakkında

Journal of Infant, Child and Adolescent Health (JICAH) doğumdan ergenliğe kadar olan yaşam süresi içinde sağlıklı ve hasta bireylere yönelik; metaanaliz ve sistematik derleme,  özgün araştırma makalesi (nitel, nicel veya karma yöntem), ölçek geliştirme ve geçerlik güvenirlik çalışmaları, olgu sunumu ve olgu serisi şeklindeki bilimsel çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

JICAH yenidoğan, çocuk ve ergen bireyler ile ailelerinin sağlık bakımı konularına odaklanan multidisipliner çalışmaları yayınlamayı amaçlayan hakemli bir dergidir.

Derginin işlediği konular arasında;

  • Yenidoğan bakımı,
  • Bebek ve çocuk beslenmesi,
  • Çocuklarda büyüme ve gelişme,
  • Çocukluk çağında bağışıklama,
  • Çocuk ve ergen ruh sağlığında hemşirelik yaklaşımları,
  • Sosyal pediatri,
  • Akut ve kronik hastalıklarda bakım,
  • Engellilik
  • Çocuklarda palyatif bakım,
  • Akut ve kronik ağrı yönetimi yer almaktadır.

Yeni Sayı

Cilt 4 Sayı 1 (2024): JOURNAL OF INFANT, CHILD AND ADOLESCENT HEALTH
Tüm Sayıları Göster