Hakem Rehberi

Değerli Journal of Infant, Child and Adolescent Health (JICAH) Hakemi;

Elinizdeki makaleyi değerlendirmeden ve Editöre görüş ve önerilerinizi bildirmeden önce dergimizin “Yazım Kuralları” metnini okuyunuz.

Değerlendirmeniz sonucunda, makale hakkındaki görüşlerinizi Hakem Değerlendirme Form’unda belirtmeniz gerekmektedir. Bu form “Değerlendirme Kriterleri” ve “Karar” bölümlerinden oluşmaktadır.

Değerlendirdiğiniz makalede size iletilen Hakem Değerlendirme Formuna ek olarak makalenin bilimsel, yazım kuralları ve şekil incelemesi ile ilgili yorum ve önerileriniz olmalıdır (makale üzerinde hakem notları gibi) ve tarafımıza iletmeniz beklenmektedir. Bu formda makale hakkındaki düşüncelerinizi, düzeltilmesi gereken kısımlarını yazmanız beklenmektedir. İstediğiniz takdirde, metin üzerinde doğrudan yaptığınız düzeltmeleri (Tercihen Değişiklikleri İzle / Track Changes modunda) bir dosya olarak yükleyerek yazarlara iletebilirsiniz. Makalenin yayımlanmaması gerektiğini düşünüyorsanız gerekçelerini açıklamalısınız.

Hakem Değerlendirme Formu’nda doldurmanız talep edilen bilgiler çift-kör hakemlik politikamız gereğince yazara iletilmektedir (Hakem bilgileri kesinlikle yazarla paylaşılmadığı gibi hakemin editörle yazışmaları da aynı kapsamda olmaktadır).

Yalnızca Editörün görmesini isteyeceğiniz noktaları sistemdeki “Editöre Not” alanından; yazarın da görmesini isteyeceğiniz noktaları sistemdeki “Yazara Not” alanından iletebilirsiniz.

Değerlendirme ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa Dergi Editörüyle iletişime geçebilirsiniz.

***

JICAH’a gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Hakemler değerlendirdikleri makalenin yazar(lar)ı ile doğrudan iletişim kuramaz. Değerlendirme sonucu yazar(lar) dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce iletilir. JICAH’a gönderilen makaleleri değerlendirecek hakemlerin uymak zorunda oldukları etik ilkeler:

Yalnızca kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidirler.

Makale değerlendirmesini tarafsızlık ve gizlilik ilkesi içinde gerçekleştirmelidir.

Hakemler makaleleri nesnel olarak değerlendirmeli, önerilerinde kullandıkları üslubun nazik, saygılı, subjektif ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler saldırgan, saygısız ve öznel yorumlamalardan kaçınmalıdırlar.

Hakemlerin değerlendirdikleri makaleler için Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Hakemler değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararlarını ve bu kararlarının gerekçelerini de bu formda belirtmelidir.

Hakemler; değerlendirecekleri makaleye ilişkin çıkar çatışması ile karşı karşıya olduklarını düşünürlerse çalışmayı incelemeyi kabul etmemeli ve dergi editörünü bu konuda bilgilendirmelidirler.

Hakemlerin değerlendirme için kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları ve dergiye göndermeleri gerekmektedir.

Değerlendirdiği makaleye ilişkin tüm dosyaları inceledikten sonra imha etmelidir.

Katkı ve önerileriniz için teşekkürlerimizi sunarız.