Editör Kurulu

Doç. Dr. Emriye Hilal YAYAN (Baş Editör)

İnönü Üniversitesi, MALATYA

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ZENGİN (Mizanpaj)

Adıyaman Üniversitesi, ADIYAMAN        

Doç. Dr. Ceyda BAŞOĞUL (Mizanpaj)

Adıyaman Üniversitesi, ADIYAMAN         

Prof. Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İSTANBUL

Prof. Dr. Murat BEKTAŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi, İZMİR

Prof. Dr. Nejla CANBULAT ŞAHİNER

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, KARAMAN

Prof. Dr. Sibel KÜÇÜKOĞLU

Selçuk Üniversitesi, KONYA

Doç. Dr. Ayfer AÇIKGÖZ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ESKİŞEHİR

Doç. Dr. Diler Yılmaz

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, BALIKESİR

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÖZKAN

Selçuk Üniversitesi, KONYA

Prof. Dr. Mitsue Maru

University of Hyogo, JAPONYA

Öğr. Gör. Emine BİRCAN

University of Arkansas for Medical Science, ABD

Öğr. Gör. Volkan DÜZGÜN (Yabancı Dil Editörü)

Adıyaman Üniversitesi, ADIYAMAN 

 

Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL 

Ege Üniversitesi, İZMİR

Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU

Hacettepe Üniversitesi, ANKARA   

Prof. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU   

Mersin Üniversitesi, MERSİN

Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU

İstanbul Medipol Üniversitesi, İSTANBUL

Prof. Dr. Sevinç POLAT 

Yozgat Bozok Üniversitesi, YOZGAT             

Prof. Dr. Sevim SAVAŞER 

Biruni Üniversitesi, İSTANBUL

Prof. Dr. Suzan YILDIZ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İSTANBUL

 

Yayımcı

Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide Zengin