Dergi Hakkında

Journal of Infant, Child and Adolescent Health (JICAH); bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, açık erişimli, bilimsel elektronik yayın organıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

Derginin hedef kitlesini çocuk sağlığı alanında hizmet sunan sağlık profesyonelleri (ebelik, hemşirelik, tıp vb.), akademisyenler, klinik araştırmacılar, öğrenciler, ilgili mesleki ve akademik kurum ve kuruluşları oluşturmaktadır.

Amaç ve Kapsam

Journal of Infant, Child and Adolescent Health (JICAH); bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, açık erişimli, bilimsel elektronik yayın organıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

JICAH doğumdan ergenliğe kadar olan yaşam süresi içinde sağlıklı ve hasta bireylere yönelik; metaanaliz ve sistematik derleme, özgün araştırma makalesi (nitel, nicel veya karma yöntem), ölçek geliştirme ve geçerlik güvenirlik çalışmaları, olgu sunumu ve olgu serisi şeklindeki bilimsel çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Derginin hedef kitlesini çocuk sağlığı alanında hizmet sunan sağlık profesyonelleri (ebelik, hemşirelik, tıp vb.), akademisyenler, klinik araştırmacılar, öğrenciler, ilgili mesleki ve akademik kurum ve kuruluşları oluşturmaktadır.

JICAH yenidoğan, çocuk ve ergen bireyler ile ailelerinin sağlık bakımı konularına odaklanan multidisipliner çalışmaları yayınlamayı amaçlayan hakemli bir dergidir.

Derginin kapsamı çerçevesinde işlediği konular arasında;

  • Yenidoğan bakımı,
  • Bebek ve çocuk beslenmesi,
  • Çocuklarda büyüme ve gelişme,
  • Çocukluk çağında bağışıklama,
  • Çocuk ve ergen ruh sağlığında hemşirelik yaklaşımları,
  • Sosyal pediatri,
  • Akut ve kronik hastalıklarda bakım,
  • Engellilik
  • Çocuklarda palyatif bakım,
  • Akut ve kronik ağrı yönetimi yer almaktadır.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. JICAH’ın editöryel ve yayın süreçleri, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler  https://jicah.com/index.php/pub/about/submissions sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Sorumluluk Reddi

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler JICAH Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Açık Erişim Beyanı

JICAH yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir.

Derginin arşivine  https://jicah.com/index.php/pub/issue/archive adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Yazarlar JICAH’ta yayınlanmış çalışmalarının telif hakkını elinde tutar. JICAH’ın içeriği, Creative Commons Alıntı-GayriTicari (CC BY) 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır. Söz konusu telif, üçüncü tarafların atıf vermek ve aynı lisansı devam ettirmek kaydıyla ticari amaç da dahil olmak üzere kopyalanabilir, düzenlenebilir, dağıtılabilir ve yeniden kullanılabilir.

Editör: Emriye Hilal YAYAN
Adres: İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Malatya, Türkiye
E-posta:  jicaheditor@gmail.com