İntihal Politikası

Dergiye gönderilen makalelerde intihal programı kullanılarak intihal oranları değerlendirileceğinden yazarların makale gönderimi öncesi bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler, hakem değerlendirme sürecinde ya da yayına hazırlık aşamasında herhangi bir noktada benzerlik tespiti için yazım taraması (CrossCheck tarafından iThenticate) yapılmaktadır. Cümleler ve ifadeler yazara ait olsa dahi, yazılan metnin daha önce yayınlanan verilerle kabul edilemez bir benzerliği olmamalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmaların intihal oranı %20'yi geçmemelidir. Başkalarının önceki çalışmalarını, kullanılan materyalin her durumda doğru bir şekilde alıntılandığından emin olunmalıdır.

Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir.