Çocuklarda COVID-19 ile İlişkili Multisistem İnflamatuar Sendrom ve Hemşirelik Bakımı

Author:

Year-Number: 2022-2(2)
Number of pages: 118-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının aralık ayında, nedeni bilinmeyen bir pnömoni salgını meydana gelmiştir. “Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” virüsünün neden olduğu bu hastalığa ‘Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19)’ adı verilmiştir. COVID-19’un çocuklardaki sıklığının erişkinlere kıyasla daha az olduğu ve daha hafif bulgularla seyrettiği bildirilmektedir. Ancak Avrupa ve Amerika’da Nisan 2020’nin sonlarında SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçiren bazı çocuklarda ateş, karın ağrısı, şok, miyokardiyal yetmezlik ve yoğun bakım ihtiyacı geliştiği görülmüştür. Bu yeni sendrom COVID-19 ile ilişkili çoklu sistemik inflamatuvar sendrom (MIS-C) olarak adlandırılmıştır. MIS-C çocuklarda COVID-19 geçirdikten veya COVID-19’lu hastayla temastan 2-4 hafta sonra ortaya çıkmaktadır. Bu yeni pediatrik inflamatuar hastalık sıklıkla çoklu organ yetmezliğine, yoğun bakım ünitesine yatışa, şoka hatta ölüme yol açmaktadır. MIS-C’nin karmaşık yapısı nedeniyle tedavi ve bakımının multidisipliner bir ekiple yapılması gerekmektedir. Bu ekibin en önemli üyelerinden birisi hemşirelerdir. MIS-C tanısı konan çocuğu ve ailesini değerlendirmek, çocuğun ve ailenin gereksinimlerine yönelik bakım girişimlerini planlamak, uygulamak, sonuçlarını değerlendirmek, taburculuk eğitimi yaparak ailelere danışmanlık sağlamak hemşirelerin en temel sorumluluklarıdır. İlgili literatür doğrultusunda hazırladığımız bu derlemede, COVID-19 salgını sonrası yeni tanımlanan MIS-C’ye ilişkin güncel bilgiler paylaşmayı ve MIS-C tanılı çocuklarda uygulanacak hemşirelik bakımını sunmayı amaçladık.

Keywords

Abstract

In December 2019, an epidemic of pneumonia of unknown origin occurred in Wuhan, China. This disease, caused by the “Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” virus, has been named “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”. It is reported that the frequency of COVID-19 in children is less than in adults and it progresses with milder symptoms. However, it has been observed that some children who had SARS-CoV-2 infection in Europe and America at the end of April 2020 developed fever, abdominal pain, shock, myocardial failure, and the need for intensive care. This new syndrome has been named COVID-19-associated multisystem inflammatory syndrome (MIS-C). MIS-C occurs 2-4 weeks after children have COVID-19 or come into contact with a patient with COVID-19. This new pediatric inflammatory disease often leads to multiple organ failure, intensive care unit admission, shock, and even death. Due to the complex nature of MIS-C, its treatment and care need to be done by a multidisciplinary team. One of the most important members of this team is the nurses. The most basic responsibilities of nurses are to evaluate the child diagnosed with MIS-C and her family, plan and implement care interventions for the needs of children and families, evaluate the results, and provide counseling to families by providing discharge training. In this review, which we prepared in line with the relevant literature, we aimed to share up-to-date information about MIS-C, which was newly defined after the COVID-19 epidemic, and to present the nursing care to be applied to children with MIS-C diagnosis.

Keywords