Determining the relationship between adolescents' perceived parental attitudes and their psychological problems and irrational beliefs

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11093402

Anahtar Kelimeler:

Adolescent, attitude parenting, helicopter parent, irrational beliefs, mental problems

Özet

Aim: This descriptive study was conducted to determine the relationship between adolescents' perceived parental attitudes, mental problems, and irrational beliefs.

Methods: The study sample consisted of a total of 341 participants. The study was conducted between April 2022 and June 2022, and the data were collected using The Perceived Helicopter Parenting Attitude Scale, Strengths and Difficulties Questionnaire and Irrational Belief Scale-Adolescent Form in addition to The Personal Information Form.

Results: As a result of the analysis, the mean total score of the mother perceived helicopter parent attitude scale was 55.32 ± 11.35, and the mean total score of the father perceived helicopter parent attitude scale was 46.62 ± 11.34. the mean total score of the adolescents' irrational belief scale - adolescent form was 55.32 ± 11.35. the mean total score of the strengths and difficulties questionnaire was 15.66 ± 5.73, and the mean score was on the borderline.

Conclusion: It was found that there was a strong negative relationship between the irrational belief scale of the adolescents included in the study and the mother's perceived helicopter parental attitude. There was no significant relationship between adolescents' irrational belief scale and difficulties and difficulties scale and its subscales. There was a significant relationship between adolescents' difficulties and difficulties total score and emotional problems subscale total score and father's perceived helicopter attitudes. As a result of the study, it was revealed that the helicopter parent attitude that adolescents perceived from their parents could create psychological problems and irrational beliefs in the adolescent.

Referanslar

Aboobaker, S., Jangam, Kv., Sagar, Kjv., Amaresha, Ac. & Jose A. (2019). Predictors of emotional and behavioral problems among indian adolescents: A clinicbased study. Asian Journal of Psychiatry, 39, 104-109. https://doi.org/10.1016/j.ajp.12.002

Akdemir, D. & Çetin, F,Ç. (2008).Çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümüne başvuran ergenlerin klinik özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(1), 5-13

Alisinanoğlu, F. (2003). Çocukların denetim odağı ile algıladıkları anne tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1).

Arker, G. (1984). The measurement of pathogenic parental style and its relevance to psychiatric disorder. Social Psychiatry. 19(2), 75-81.

Avcı, M. (2006). Ergenlikte toplumsal uyum sorunları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 39-64.

Bao, P., Jing, J., Jin, Y, Hu, X., Liu, B. & Hu, M. (2016). Trajectories and the influencing factors of behavior problems in preschool children: A longitudinal study in Guangzhou, China. BMC Psychiatry,16(1), 178. https://doi.org/10.1186/s12888-016-0864-z

Bee, H,L. & Boyd, D,R. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. Kaknüs Yayınları.

Benk, A. (2006). Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçi kişilik özelliğinin psikolojik belirtilerle ilişkisi. (Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsi, İstanbul.

Çakmak Tolan Ö. & Aygaz, R. (2022). Investigation of the relationships between perceived parental attitudes and emotional problems and social anxiety in adolescents. The Journal of International Education, 9 (30), 192-231.

Canbek, G. & Sarıoğlu, Ş. (2007). Çocukların ve gençlerin bilgisayar ve internet güvenliği. Politeknik Dergisi, 10(1), 33-39.

Çekiç, A., Akbaş, T. & Hamamcı, Z. (2016). Akılcı duygusal aile eğitim programının anne babaların akılcı olmayan inançlarına ve anne babalık streslerine etkisi. International Journal of Human Sciences,13(1), 2399- 2417.

Çeri, V. & Özer, Ü. (2018). Türkiye’deki bir sığınmacı kampında yaşayan bir grup çocuk ve ergende gözlenen duygusal ve davranışsal sorunlar. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(4), 419-4264.

Çivitci, A. (2006). Ergenlerde mantıkdışı inançlar: Sosyodemografik değişkenlere göre bir inceleme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,19(19), 7-17.

Cüceloğlu, D. (2016). İçimizdeki Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ellis, A. (2003). Early theories and practices of rational emotive behavior and how they how been augmented and revised during the last three decades. Journal of Rational - Emotive & Cognitive - Behavior Therapy, 21(3-4), 219-243. https://doi/ 10.1023/A:1025890112319

Gençer, G.B. (2020). Ergenlerde algılanan helikopter ebeveyn tutumunun, depresyon ve anksiyete ile ilişkisinin incelenmesi. İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Goodman, R. (1997). The strengths and difficulties questionnaire: A research note. J Child Psychol Psychiatry, 38, 581-586. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x

Goodman, R., Meltzer, H. & Bailey, V. (1998). The strengths and difficulties questionnaire: A pilot study on the validity of the self-report version. Eur Child Adolesc Psychiatry, 7, 125-130. https://doi.org/10.1080/0954026021000046137

Gördeles-Beşer, N. & Çam O. (2009). Suça yatkın ergenlerde olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirme programının etkinliğinin incelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry, 10, 226-232.

Güvenir, T., Özbek, A., Baykara, B., Arkar, H., Şentürk, B. & İncekaş, S. (2008). Güçler ve Güçlükler Anketi'nin (SDQ) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15 (2), 65-74.

İnanç ,D., Baysal, S. , Coşgun, L. , Taviloğlu, K. & Ünüvar, E. (2008). Çocukluk çağı yaralanmalarında hazırlayıcı nedenler. Türk Pediatri Arşivi, 43 (3), 84-88.

Johnston, C., Belschner, L., Park, J. L., Stewart, K., Noyes, A. & Schaller, M. (2017). Mothers' implicit and explicit attitudes and attributions in relation to self-reported parenting behavior. Parenting, 17(1), 51-72. https://doi.org/10.1080/15295192.2016.1184954

Kahraman, İ. & Polat, S. (2003). Adölesanlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(2), 13-24.

Kasatura, İ. (1988). Eğitimin çocuk ruh sağlığındaki önemi. Nöro-Psikiyatri Arşivi, 25(3-4), 163-176.

Kayış, A. (2018). Güvenilirlik Analizi. (9. Baskı). Şeref Kalaycı. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri İçinde. Dinamik Akademi, Ankara, 403-418.

Kim-Cohen, J., Caspi, A., Moffitt, T.E., Harrington, H., Milne, B.J. & Poulton, R. (2003). Prior Juvenile diagnoses in adults with mental disorder: Developmental follow-back of a prospective-longitudinal cohort. Archives of General Psychiatry, 60(7), 709-717. https://doi.org/10.1001/archpsyc.60.7.709.

Kulaksızoğlu, A. (2019). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Yayınevi.

Nordlund, K. F. (2013). The difference is personal: A comparison of the theory and practice of Ellis and Beck. Department of Educational Psychology. Edmonton, University of Alberta.

Peker -Akman T. & Demir M. (2023). Sosyal medya fenomenlerine bağlanmışlık ile algılanan helikopter ebeveyn tutumları arasındaki ilişki. Journal of Technology Addiction & Cyberbullyin, 10(1), 17 – 36.

Powell, D, N. & Karraker, K. (2017). Prospective parents' knowledge about parenting and their anticipated child‐rearing decisions. Fam Relat, 66, 453-467. https://doi.org/10.1111/fare.12259

Romano, E., Tremblay, R.E, Vitaro, F., Zoccolillo, M. & Pagani, L. (2001). Prevalence of psychiatric diagnoses and the role of perceived impairment: Findings from an adolescent community sample. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 42(4), 451-461 https://doi.org/10.1017/S0021963001007156

Şirin, S. (2019). Yetişin Çocuklar. İstanbul: Doğan Kitap.

Türküm, A.S., Balkaya, A., & Karaca, E. (2005). Akılcı Olmayan İnanç Ölçeğinin lise öğrencilerine uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(23), 77-85.

Uygur, S.S. (2018). Lise öğrencilerinde problem çözme becerilerinin akılcı olmayan inanç düzeyi ve karar verme stillerine göre yordanması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 1014-1026. https://doi.org/10.17755/esosder.340642

Uzun, K., Gönültaş, O. & Akın, M.S. (2020). Ergenlerin aleksitimi düzeylerinin yordayıcıları olarak belirsizliğe tahammülsüzlük ve akılcı olmayan inançlar. Uluslararası Akademik Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırmaları Dergisi, 2(2), 191-211.

Yavuz, M., Çalkan, B., Sönmez, E., Tetik, G. & Kadak, M.T. (2019). Investigation of the psychometric properties of mindful attention awareness scale in a group of adolescents. Turk J Child Adolesc Ment Health, 26(2), 68-74. https://doi/10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.07.022

Yavuzer, H. (2013). Ana-Baba-Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yazgan, G.B., Bilgin, M. & Atıcı M.K. (2005). Gelişim Psikolojisi Çocuk ve Ergen Gelişimi. Nobel Yayınevi.

Yılmaz, H. (2019). İyi ebeveyn, çocuğu için her zaman her şeyi yapan ebeveyn değildir: Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (PHPAS) geliştirme çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(1), 3-31.

Yörükoğlu, A. (2012). Gençlik Çağı. İstanbul: Özgür Yayınları.

Yurdakul, F. (2021). Helikopter ebeveynliğin psikolojik yardım almaya yönelik tutum ile ilişkisinde akılcı olmayan inançların aracı rolü. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Dörtkardeş, N., & Kaplan, V. (2024). Determining the relationship between adolescents’ perceived parental attitudes and their psychological problems and irrational beliefs . Journal of Infant, Child and Adolescent Health, 4(1), 30–38. https://doi.org/10.5281/zenodo.11093402