Nonfarmakolojik ağrı yönetimi ve pediatri hemşiresinin rolü

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11094345

Anahtar Kelimeler:

Ağrı, Çocuk, Hemşire, Nonfarmakolojik

Özet

Pediatrik hastaların tedavisi sırasında ağrı yönetimi önem taşıyan bir konudur. Nonfarmakolojik ağrı yöntemleri, ilaç kullanmadan ağrıyı hafifleterek veya kontrol altına alarak; çocuklarda ağrıyla birlikte stresi azaltmak ve genel refahlarını artırmak için etkili bir yol sunar. Pediatri hemşireleri, çocuğun yaşına ve gelişim seviyesine uygun olarak çeşitli nonfarmakolojik yöntemleri kullanabilirler. Aynı zamanda ebeveynleri ve bakım vericileri de nonfarmakolojik ağrı yöntemleri hakkında bilgilendirebilir ve eğitebilirler. Ebeveynlerin ve bakım verenlerin çocukların ağrılarını anlamaları, onlara destek olmaları ve doğru yöntemleri kullanmaları önemlidir. Pediatri hemşireleri, bu süreçte ailelere rehberlik ederek çocukların ağrı yönetiminde aktif bir rol oynarlar. Ayrıca pediatri hemşirelerinin nonfarmakolojik ağrı yönetimi uygulamalarına hâkim olmaları, çocukların fiziksel ve duygusal iyiliklerini artırırken ağrılarını en aza indirmeye yardımcı olmaları açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu yöntemler, çocukların ilaç kullanımını azaltabilir veya tamamen önleyebilir, böylece yan etkileri ve ilaç bağımlılığı riskini azaltabilir. Pediatri hemşireleri, çocukların ağrı deneyimini olumlu yönde etkileyerek tedavi sürecinin daha iyi geçmesine katkıda bulunurlar.

Sonuç olarak, pediatri hemşiresinin nonfarmakolojik ağrı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması ve bu yöntemleri pratikte uygulayarak çocuğun bakım vericilerine de aktarabilmesi ağrı yönetiminde oldukça önemlidir. Hemşireler, bu yöntemleri kullanarak çocukların ağrılarını hafifletirken, aileleri de eğiterek çocukların daha iyi bir sağlık deneyimi yaşamasına yardımcı olabilirler.

Referanslar

Abouzida, S., Bourgault, P. & Lafrenaye, S. (2020). Observation of emergency room nurses managing pediatric pain: Care to be given… Care given…. Pain Management Nursing, 21(6), 488-494. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2020.03.002

Ackley. (2019). Hemşirelik tanıları el kitabı bakım planlamasında kanıta dayalı rehber. İçinde: Hemşirelik Süreci, Klinik Akıl Yürütme, Hemşirelik Tanısı ve Kanıta Dayalı Hemşirelik (11. baskı). Ankara Nobel Tıp Kitapevleri.

Agoston, A. M. & Sieberg, C. B. (2016). Nonpharmacologic treatment of pain. Seminars in Pediatric Neurology, 23(3), 220-223. https://doi.org/10.1016/j.spen.2016.10.005

Akdeniz Kudubeş, A., Bektas, I. & Bektas, M.(2021). Nursing role in children pain management. Journal of Education and Research in Nursing, 18(1), 107-113. https://doi.org/10.5152/jern.2021.91489

Alhusaini, A. A., Fallatah, S., Melam, G. R. & Buragadda, S. (2019). Efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation combined with therapeutic exercise on hand function in children with hemiplegic cerebral palsy. Somatosensory & Motor Research, 36(1), 49-55. https://doi.org/10.1080/08990220.2019.1584555

Annoni, M., Buergler, S., Stewart-Ferrer, S. & Blease, C. (2021). Placebo Studies and patient care: Where are the nurses? Frontiers in Psychiatry, 12, 591913. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.591913

Arıkan, D., Handan, A., Gözüm, S., Orbak, Z. & Karaca Çifçi, E. (2008). Effectiveness of massage, sucrose solution, herbal tea or hydrolysed formula in the treatment of infantile colic. Journal of Clinical Nursing, 17(13), 1754-1761. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2007.02093.x

Asgarshirazi, M., Shariat, M. & Dalili, H. (2015). Comparison of the effects of pH-Dependent Peppermint Oil and Synbiotic Lactol (Bacillus coagulans + Fructooligosaccharides) on childhood functional abdominal pain: A randomized placebo-controlled study. Iranian Red Crescent Medical Journal, 17(4). https://doi.org/10.5812/ircmj.17(4)2015.23844

Gedük, A.E. (2018). Hemşirelik mesleğinin gelişen rolleri. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. https://doi.org/10.17681/hsp.358458

Aydın, B. & Bektaş, M. (2022). Hemşireler ve Hemşirelik Öğrenciler için Pediatrik Ağrıya Yaklaşım. Ankara Nobel Tıp Kitapevi.

Baker, D. W. (2017). History of The Joint Commission’s Pain Standards: Lessons for today’s prescription opioid epidemic. JAMA, 317(11), 1117. https://doi.org/10.1001/jama.2017.0935

Bal Yılmaz, H. (2019). Bebek Masajı (1. Baskı). Akademisyen Yayınevi.

Bani Mohammad, E. & Ahmad, M. (2019). Virtual reality as a distraction technique for pain and anxiety among patients with breast cancer: A randomized control trial. Palliative and Supportive Care, 17(1), 29-34. https://doi.org/10.1017/S1478951518000639

Belli, M. (2022). Tersyüz Sınıf Modelinin, Hemşirelik Öğrencilerinin Pediatrik Ağrı Bilgi Düzeyine, Ağrı Yönetimine ve Öğrenme Motivasyonuna Etkisi. Ege Üniversitesi, Doktora Tezi, İzmir.

Bergomi, P., Scudeller, L., Pintaldi, S. & Dal Molin, A. (2018). Efficacy of non-pharmacological methods of pain management in children undergoing venipuncture in a pediatric outpatient clinic: A randomized controlled trial of audiovisual distraction and external cold and vibration. Journal of Pediatric Nursing, 42, e66-e72. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2018.04.011

Birol, L. (2016). Hemşirelik Süreci Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım (10. baskı). İzmir İmaj Basm Yayın.

Blount, R. L. & Loiselle, K. A. (2009). Behavioural assessment of pediatric pain. Pain Research and Management, 14(1), 47-52. https://doi.org/10.1155/2009/348184

Brand, K. & Thorpe, B. (2016). Pain assessment in children. Anaesthesia & Intensive Care Medicine, 17(6), 270-273. https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2016.03.007

Brody, H. (1982). The lie that heals: The ethics of giving placebos. Annals of Internal Medicine, 97(1), 112. https://doi.org/10.7326/0003-4819-97-1-112

Brody, H. (2018). Meaning and an overview of the placebo effect. Perspectives in Biology and Medicine, 61(3), 353-360. https://doi.org/10.1353/pbm.2018.0048

Busch, M., Visser, A., Eybrechts, M., Van Komen, R., Oen, I., Olff, M., Dokter, J. & Boxma, H. (2012). The implementation and evaluation of therapeutic touch in burn patients: An instructive experience of conducting a scientific study within a non-academic nursing setting. Patient Education and Counseling, 89(3), 439-446. https://doi.org/10.1016/j.pec.2012.08.012

Caño Silva, V. & Serrano Afonso, A. (2019). Neuropathic pain due to neurofibromatosis treated with transcutaneous electrical nerve stimulation in a pregnant patient: A case report. A&A Practice, 13(9), 329-331. https://doi.org/10.1213/XAA.0000000000001068

Cebalo, N., Negovetić-Vranić, D. & Bašić Kes, V. (2020). The effect of transcutaneous electric nerve stimulation (TENS) on anxiety and fear in children aged 9-14 years. Acta Stomatologica Croatica, 54(4), 412-419. https://doi.org/10.15644/asc54/4/8

Chik, Y.M., Ip, W.Y. & Choi, K.C. (2017). The effect of upper limb massage on ınfants’ venipuncture pain. Pain Management Nursing, 18(1), 50-57. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2016.10.001

Clauw, D. J., Essex, M. N., Pitman, V. & Jones, K. D. (2019). Reframing chronic pain as a disease, not a symptom: Rationale and implications for pain management. Postgraduate Medicine, 131(3), 185-198. https://doi.org/10.1080/00325481.2019.1574403

Collins, A. B. (2023). Chronic pain in children. Pediatric Clinics of North America, 70(3), 575-588. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2023.01.010

Conk, Z., Başbakkal, Z., Bal Yılmaz, H. & Bolışık, B. (2021). Çoculuk yaşlarında ağrı ve hemşirelik yönetimi. İçinde Pediatri Hemşireliği: C. Göktuğ Ofset (3. baskı). Akademisyen Yayınevi.

Cui, H., Yao, Y., Xu, Z., Gao, Z., Wu, J., Zhou, Z. & Cui, Y. (2020). Role of transcutaneous electrical nerve stimulation in treating children with overactive bladder from pooled analysis of 8 randomized controlled trials. International Neurourology Journal, 24(1), 84-94. https://doi.org/10.5213/inj.1938232.116

Çağlar, S. & Yıldız, S. (2019). Çocuklarda ağrı yönetiminde non-farmakolojik yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar: Sistematik derleme. Turkiye Klinikleri Pediatric Nursing - Special Topics, 5(3), 104-110.

Çelebioğlu, A., Gürol, A., Yildirim, Z. K. & Büyükavci, M. (2015). Effects of massage therapy on pain and anxiety arising from intrathecal therapy or bone marrow aspiration in children with cancer: Effects of massage on pain and anxiety. International Journal of Nursing Practice, 21(6), 797-804. https://doi.org/10.1111/ijn.12298

Delaney, A. M., Herbert, A. R., Bradford, N. & Bernard, A. (2023). Associations between music therapy, pain and heart rate for children receiving palliative care. Music Therapy Perspectives, 41(1), 75-83. https://doi.org/10.1093/mtp/miac003

Díaz-Rodríguez, M., Alcántara-Rubio, L., Aguilar-García, D., Pérez-Muñoz, C., Carretero-Bravo, J. & Puertas-Cristóbal, E. (2021). The effect of play on pain and anxiety in children in the field of nursing: A systematic review. Journal of Pediatric Nursing, 61, 15-22. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.02.022

Dobson, C. E. & Byrne, M. W. (2014). Using guided ımagery to manage pain in young children with Sickle Cell Disease. AJN, American Journal of Nursing, 114(4), 26. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000445680.06812.6a

Efe, E. (2018). Çocuklarda ağrının yönetimi neden önemlidir? İçinde Çocuklarda Ağrı Yönetimi Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri İçin Bir Rehber. Nobel Akademik Yayıncılık.

Efendi, D., Caswini, N., Tane, R., Kurniasari, M. D., Hasanul, H. M. & Farid, R. I. (2021). Comparison of mother’s therapeutic touch and voice stimulus in reduce pain in premature infants undergoing invasive procedures. La Pediatria Medica e Chirurgica, 43(s1). https://doi.org/10.4081/pmc.2021.259

Eti Arslan, F. (2014). Ağrıya İlişkin Kavramlar. Akademisyen Tıp Kitapevi.

Eti Arslan, F. & Uslu, Y. (2014). Ağrı doğası ve kontrolü. İçinde Ağrının Sınıflandırılması (2. baskı). Akademisyen Tıp Kitapevi.

Field, T. (2014). Massage therapy research review. Complementary Therapies in Clinical Practice, 20(4), 224-229. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2014.07.002

Gallagher-Lepak, S. (2018). Hemşirelik tanısının temelleri. İçinde Hemşirelik Tanıları Tanımlar ve Sınıflandırma 2015-2017. Nobel Tıp Kitapevleri.

Gerçeker, G. Ö., Bektaş, M., Aydınok, Y., Ören, H., Ellidokuz, H. & Olgun, N. (2021). The effect of virtual reality on pain, fear, and anxiety during access of a port with huber needle in pediatric hematology-oncology patients: Randomized controlled trial. European Journal of Oncology Nursing, 50, 101886. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2020.101886

Golianu, B., Yeh, A. & Brooks, M. (2014). Acupuncture for pediatric pain. Children, 1(2), 134-148. https://doi.org/10.3390/children1020134

Gordon, D. B., Rees, S. M., McCausland, M. P., Pellino, T. A., Sanford-Ring, S., Smith-Helmenstine, J. & Danis, D. M. (2008). Improving reassessment and documentation of pain management. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 34(9), 509-517. https://doi.org/10.1016/S1553-7250(08)34065-3

Goren, K., Cen, Y., Montemurri, V., Moodley, …….. & Marcotte, E. (2023). The impact of music, play, and pet therapies in managing pain and anxiety in paediatric patients in hospital: A rapid systematic review. Paediatrics & Child Health, 28(4), 218-224. https://doi.org/10.1093/pch/pxad010

Gottschling, S., Reindl, T., Meyer, S., Berrang, J., Henze, G., Graeber, S., Ong, M. & Graf, N. (2008). Acupuncture to alleviate chemotherapy-induced nausea and vomiting in pediatric oncology – a randomized multicenter crossover pilot trial. Klinische Pädiatrie, 220(06), 365-370. https://doi.org/10.1055/s-0028-1086039

Göl, İ. & Onarıcı, M. (2016). Hemşirelerin çocuklarda ağrı ve ağrı kontrolüne ilişkin bilgi ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(3), Article 3.

Güdücü Tüfekçi, F. (2019). Ağrı kontrolünde etik yaklaşım. Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, 5(3), 6-12.

Gümüş, M., Yüksel, D., Kara, R., Yardimci, F., Senol, S. & Bal Yilmaz, H. (2020). Çocuklarda post-operatif dönemde non-farmakolojik ağrı giderme yöntemi olarak müziğin kullanılması: Sistematik derleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 13(4), 245-250. https://doi.org/10.46483/deuhfed.634439

Güngör, T. & Öztürk Şahin, Ö. (2021). Analysis of two non-pharmacological pain management methods for vaccine injection pain in infants: A randomized controlled trial. The Journal of the Turkish Society of Algology, 33(1), 15-22. https://doi.org/10.14744/agri.2020.54289

Gürol, A. & Seferoğlu, E. G. (2019). Ağrı kontrolü: geleceği, maliyeti ve yaşam kalitesi. Turkiye Klinikleri Pediatric Nursing - Special Topics, 5(3), 88-94.

Habich, M., Wilson, D., Thielk, D., Melles, G. L., Crumlett, H. S., Masterton, J. & McGuire, J. (2012). Evaluating the effectiveness of pediatric pain management guidelines. Journal of Pediatric Nursing, 27(4), 336-345. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2011.06.002

Hanley, M. A. (2008). Therapeutic touch with preterm infants: Composing a treatment. EXPLORE, 4(4), 249-258. https://doi.org/10.1016/j.explore.2008.04.003

Hasanpour, M., Tootoonchi, M., Aein, F. & Yadegarfar, G. (2006). The effects of two non-pharmacologic pain management methods for intramuscular injection pain in children. Acute Pain, 8(1), 7-12. https://doi.org/10.1016/j.acpain.2005.11.001

Hoag, J. A., Karst, J., Bingen, K., Palou-Torres, A. & Yan, K. (2022). Distracting through procedural pain and distress using virtual reality and guided ımagery in pediatric, adolescent, and young adult patients: Randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 24(4), e30260. https://doi.org/10.2196/30260

Hogan, M.-E., Smart, S., Shah, V. & Taddio, A. (2014). A systematic review of vapocoolants for reducing pain from venipuncture and venous cannulation in children and adults. The Journal of Emergency Medicine, 47(6), 736-749. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2014.06.028

Holmström, M. R., Junehag, L., Velander, S., Lundberg, S., Ek, B. & Häggström, M. (2019). Nurses’ experiences of prehospital care encounters with children in pain. International Emergency Nursing, 43, 23-28. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2018.07.004

Hundert, A. S., Birnie, K. A., Abla, O., Positano, K., Cassiani, C., Lloyd, S., Tiessen, P. H., Lalloo, C., Jibb, L. A. & Stinson, J. (2022). A pilot randomized controlled trial of virtual reality distraction to reduce procedural pain during subcutaneous port access in children and adolescents with cancer. The Clinical Journal of Pain, 38(3), 189-196. https://doi.org/10.1097/AJP.0000000000001017

Hussein, H. A. (2015). Effect of active and passive distraction on decreasing pain associated with painful medical procedures among school aged children. World Journal of Nursing Sciences, 1 (2), 13-23.

IASP. (2011). International Association for the Study of Pain. https://www.iasp-pain.org/search/?query=pain

Inan, G. & Inal, S. (2019). The ımpact of 3 different distraction techniques on the pain and anxiety levels of children during venipuncture: A clinical trial. The Clinical Journal of Pain, 35(2), 140-147. https://doi.org/10.1097/AJP.0000000000000666

Jain, S., Kumar, P. & McMillan, D. D. (2006). Prior leg massage decreases pain responses to heel stick in preterm babies. Journal of Paediatrics and Child Health, 42(9), 505-508. https://doi.org/10.1111/j.1440-1754.2006.00912.x

Kahsay, H. (2017). Assessment and treatment of pain in pediatric patients. Current Pediatric Research, 21(1). https://www.alliedacademies.org/abstract/assessment-and-treatment-of-pain-in-pediatric-patients-6515.html

Karaca, B. R. & Vural, P. I. (2022). Sıcak uygulamanın sezaryen sonrası akut ağrıya ve doğum sonu konfora etkisi: Randomize kontrollü bir çalışma. TOGÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), Article 1.

Karakul, A., Akgül, E. A., Yalınız, R. & Meşe, T. (2022). Effectiveness of music during cardiac catheterization on children’s pain, fear, anxiety and vital signs: A randomized, blind controlled trial. Journal of Pediatric Nursing, 65, e56-e62. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.02.009

Kiani, M., Sabbagh, M., Najafi, M., Khodadad, A., Khakshour, A., Kianifar, H., Jafari, S., Ghayour Mobarhan, M. & Saeidi, M. (2014). Effect Supermint oil (peppermint oil) on patient satisfaction and the colonoscopy team during colonoscopy. International Journal of Pediatrics, 2(2.1). https://doi.org/10.22038/ijp.2014.2478

Korhan, E. (2017). Ağrı: akut, kronik, rahatlığın bozulması. İçinde Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları. Andaç Yayınları.

Kozlowski, L. J., Kost-Byerly, S., Colantuoni, E., Thompson, C. B., Vasquenza, K. J., Rothman, S. K., Billett, C., White, E. D., Yaster, M. & Monitto, C. L. (2014). Pain prevalence, intensity, assessment and management in a hospitalized pediatric population. Pain Management Nursing, 15(1), 22-35. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2012.04.003

Krauss, B. S., Calligaris, L., Green, S. M. & Barbi, E. (2016). Current concepts in management of pain in children in the emergency department. The Lancet, 387(10013), 83-92. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61686-X

Kundu, A. & Berman, B. (2007). Acupuncture for pediatric pain and symptom management. Pediatric Clinics of North America, 54(6), 885-899. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2007.10.003

Kühlmann, A. Y. R., De Rooij, A., Kroese, L. F., Van Dijk, M., Hunink, M. G. M. & Jeekel, J. (2018). Meta-analysis evaluating music interventions for anxiety and pain in surgery. British Journal of Surgery, 105(7), 773-783. https://doi.org/10.1002/bjs.10853

Kwekkeboom, K. L., Kneip, J. & Pearson, L. (2003). A pilot study to predict success with guided imagery for cancer pain. Pain Management Nursing, 4(3), 112-123. https://doi.org/10.1016/S1524-9042(02)54213-2

Landgren, K. & Hallström, I. (2017). Effect of minimal acupuncture for ınfantile colic: A multicentre, three-armed, single-blind, randomised controlled trial (Acu-Col). Acupuncture in Medicine, 35(3), 171-179. https://doi.org/10.1136/acupmed-2016-011208

Landry, B. W., Fischer, P. R., Driscoll, S. W., Koch, K. M., Harbeck-Weber, C., Mack, K. J., Wilder, R. T., Bauer, B. A. & Brandenburg, J. E. (2015). Managing chronic pain in children and adolescents: A clinical review. PM&R, 7, S295-S315. https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2015.09.006

Laures, E. L., Bruene, D., Fayram, L. R., Houston, A., Kephart, K., Merrifield, E. & Vitale, S. (2021). Pediatric pain assessment in the intensive care unit: An evidence-based algorithm. Pain Management Nursing, 22(3), 260-267. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2020.10.005

Li, A., Montaño, Z., Chen, V. J. & Gold, J. I. (2011). Virtual reality and pain management: Current trends and future directions. Pain Management, 1(2), 147-157. https://doi.org/10.2217/pmt.10.15

Lin, K. & Tung, C. (2017). The regulation of the practice of acupuncture by physicians in the United States. Medical Acupuncture, 29(3), 121-127. https://doi.org/10.1089/acu.2017.1235

Lin, Y.-C., Perez, S. & Tung, C. (2020). Acupuncture for pediatric pain: The trend of evidence-based research. Journal of Traditional and Complementary Medicine, 10(4), 315-319. https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2019.08.004

Liu, J., Fang, S., Wang, Y., Gao, L., Xin, T. & Liu, Y. (2022). The effectiveness of massage interventions on procedural pain in neonates: A systematic review and meta-analysis. Medicine, 101(41), e30939. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000030939

Mangat, A., Oei, J.-L., Chen, K., Quah-Smith, I. & Schmölzer, G. (2018). A review of non-pharmacological treatments for pain management in newborn ınfants. Children, 5(10), 130. https://doi.org/10.3390/children5100130

Manworren, R. C. & Stinson, J. (2016). Seminars in pediatric neurology pediatric pain measurement, assessment and evaluation. Seminars in Pediatric Neurology, 23(3), 189-200. https://doi.org/10.1016/j.spen.2016.10.001

Mata Ferro, M., Falcó Pegueroles, A., Fernández Lorenzo, R., Saz Roy, M. Á., Rodríguez Forner, O., Estrada Jurado, C. M., Bonet Julià, N., Geli Benito, C., Hernández Hernández, R. & Bosch Alcaraz, A. (2023). The effect of a live music therapy intervention on critically ill paediatric patients in the intensive care unit: A quasi-experimental pretest–posttest study. Australian Critical Care, S1036731423000103. https://doi.org/10.1016/j.aucc.2023.01.006

Mrljak, R., Arnsteg Danielsson, A., Hedov, G. & Garmy, P. (2022). Effects of ınfant massage: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(11), 6378. https://doi.org/10.3390/ijerph19116378

O’Neal, K. & Olds, D. (2016). Differences in pediatric pain management by unit types: Pediatric pain management. Journal of Nursing Scholarship, 48(4), 378-386. https://doi.org/10.1111/jnu.12222

Öngel, D. D. K. (2017). Ağrı tanımı ve sınıflaması. Klinik Tıp Aile Hekimliği, 9(1).

Özel, A. & Çetin, H. (2020). Çocuklarda kan alma işlemi sırasında titreşimli turnike uygulamasının hissedilen ağrıya etkisi. Ağrı, 32(1). https://doi.org/10.14744/agri.2019.04900

Özveren, H. (2011). Ağrı Kontrolünde Farmakolojik Olmayan Yöntemler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

Pados, B. F. & McGlothen-Bell, K. (2019). Benefits of infant massage for infants and parents in the NICU. Nursing for Women’s Health, 23(3), 265-271. https://doi.org/10.1016/j.nwh.2019.03.004

Pancekauskaitė, G. & Jankauskaitė, L. (2018). Paediatric pain medicine: Pain differences, recognition and coping acute procedural pain in paediatric emergency room. Medicina, 54(6), 94. https://doi.org/10.3390/medicina54060094

Parellada, M., Moreno, C., Moreno, M., Espliego, A., De Portugal, E. & Arango, C. (2012). Placebo effect in child and adolescent psychiatric trials. European Neuropsychopharmacology, 22(11), 787-799. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2011.09.007

Pasero, C. & McCaffery, M. (2004). Comfort–Function Goals: A way to establish accountability for pain relief. AJN, American Journal of Nursing, 104(9), 77-81. https://doi.org/10.1097/00000446-200409000-00037

Resmi Gazete. (2010, Mart 8). Hemşirelik Yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100308-4.htm

Roberts, S. (2018, Temmuz 8). Peripheral Nerve Blocks for Children. NYSORA. https://www.nysora.com/topics/sub-specialties/pediatric-anesthesia/peripheral-nerve-blocks-children/

Rothemeyer, S. J. & Enslin, J. M. N. (2016). Surgical management of pain. South African Medical Journal, 106(9), 858. https://doi.org/10.7196/SAMJ.2016.v106i9.11366

Sabherwal, P., Kalra, N., Tyagi, R., Khatri, A. & Srivastava, S. (2021). Hypnosis and progressive muscle relaxation for anxiolysis and pain control during extraction procedure in 8–12-year-old children: A randomized control trial. European Archives of Paediatric Dentistry, 22(5), 823-832. https://doi.org/10.1007/s40368-021-00619-0

Santiváñez-Acosta, R., Tapia-López, E. D. L. N. & Santero, M. (2020). Music therapy in pain and anxiety management during labor: A systematic review and meta-analysis. Medicina, 56(10), 526. https://doi.org/10.3390/medicina56100526

Sapçi, E., Bilsin Kocamaz, E. & Gungormus, Z. (2021). Effects of applying external cold and vibration to children during vaccination on pain, fear and anxiety. Complementary Therapies in Medicine, 58, 102688. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2021.102688

Secil, A., Fatih, C., Gokhan, A., Alpaslan, G. F. & Gonul, S. R. (2014). Efficacy of Vibration on venipuncture pain scores in a pediatric emergency department. Pediatric Emergency Care, 30(10), 686-688. https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000000228

Semerci, R., Akgün Kostak, M., Eren, T. & Avci, G. (2021). Effects of virtual reality on pain during venous port access in pediatric oncology patients: A randomized controlled study. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 38(2), 142-151. https://doi.org/10.1177/1043454220975702

Shulman, R. J., Chumpitazi, B. P., Abdel‐Rahman, S. M., Garg, U., Musaad, S. & Kearns, G. L. (2022). Randomised trial: Peppermint oil (menthol) pharmacokinetics in children and effects on gut motility in children with functional abdominal pain. British Journal of Clinical Pharmacology, 88(3), 1321-1333. https://doi.org/10.1111/bcp.15076

Simmons, K., Ortiz, R., Kossowsky, J., Krummenacher, P., Grillon, C., Pine, D. & Colloca, L. (2014). Pain and placebo in pediatrics: A comprehensive review of laboratory and clinical findings. Pain, 155(11), 2229-2235. https://doi.org/10.1016/j.pain.2014.08.036

Smith, J., Swallow, V. & Coyne, I. (2015). Involving parents in managing their child’s long-term condition—a concept synthesis of family-centered care and partnership-in-care. Journal of Pediatric Nursing, 30(1), 143-159. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2014.10.014

Sridhar, S., Suprabha, B. S., Shenoy, R., Shwetha, K. T. & Rao, A. (2019). Effect of a relaxation training exercise on behaviour, anxiety, and pain during buccal infiltration anaesthesia in children: Randomized clinical trial. International Journal of Paediatric Dentistry, 29(5), 596-602. https://doi.org/10.1111/ipd.12497

Steeds, J. (2016). The anatomy and physiology of pain. In Pain and Disability: Clinical, Behavioral, and Public Policy Perspectives. National Academies Press.

Stegemann, T., Geretsegger, M., Phan Quoc, E., Riedl, H. & Smetana, M. (2019). Music therapy and other music-based ınterventions in pediatric health care: An overview. Medicines, 6(1), 25. https://doi.org/10.3390/medicines6010025

Su, H.-C., Hsieh, C.-W., Lai, N. M., Chou, P.-Y., Lin, P.-H. & Chen, K.-H. (2021). Using vibrating and cold device for pain relieves in children: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Pediatric Nursing, 61, 23-33. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.02.027

Suchitra, E. & Srinivasan, R. (2020). Effectiveness of dry heat application on ease of venepuncture in children with difficult intravenous access: A randomized controlled trial. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 25(1). https://doi.org/10.1111/jspn.12273

Sülü Uğurlu, E. (2017). Çocuklarda Girişimsel İşlemlerde Nonfarmakolojik Ağrı Giderme Yöntemleri. 4.

Şener Taplak, A. & Polat, S. (2019). Çocuklarda ağrının ölçülmesi ve değerlendirilmesi: Ölçekler. İçinde Çocuklarda Ağrı Ve Hemşirelik Yaklaşımları (1. baskı). Türkiye Klinikleri, 43-50.

Şermet, M. B., Özyazıcıoğlu, N. & Ergün, S. (2021). The effect of cold application on relieving drug ınfusion-related pain in children: A randomized controlled experimental trial in Turkey. Journal of Pediatric Nursing, 61, e93-e98. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.05.007

Taylan, S. Alan, S., & Kadioğlu, S. (2012). Hemşirelik rolleri ve özerklik. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 14(3), Article 3.

Ting, B., Tsai, C.-L., Hsu, W.-T., Shen, M.-L., Tseng, P.-T., Chen, D. T.-L., Su, K.-P. & Jingling, L. (2022). Music intervention for pain control in the pediatric population: A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Medicine, 11(4), 991. https://doi.org/10.3390/jcm11040991

Törüner, E. K. & Büyükgönenç, L. (2023). Çocuklarda ağrı yönetimi. İçinde Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları (3. baskı.) Nobel Tıp Kitapevi. 97-108.

Tuğcu, B. & Haşi̇moğlu, O. (2019). Ağrı Cerrahisinin Tarihçesi. Türk Nöroşirürji Dergisi, 29(2), 122-126.

Ueki, S., Matsunaka, E., Takao, K., Kitao, M., Fukui, M. & Fujita, Y. (2021). The effectiveness of vibratory stimulation in reducing pain in children receiving vaccine injection: A randomized controlled trial. Vaccine, 39(15), 2080-2087. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.03.013

Vagnoli, L., Bettini, A., Amore, E., De Masi, S. & Messeri, A. (2019). Relaxation-guided imagery reduces perioperative anxiety and pain in children: A randomized study. European Journal of Pediatrics, 178(6), 913-921. https://doi.org/10.1007/s00431-019-03376-x

Vambheim, S. M., Kyllo, T. M., Hegland, S. & Bystad, M. (2021). Relaxation techniques as an intervention for chronic pain: A systematic review of randomized controlled trials. Heliyon, 7(8), e07837. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07837

Wente, S. J. K. (2013). Nonpharmacologic pediatric pain management in emergency departments: A systematic review of the literature. Journal of Emergency Nursing, 39(2), 140-150. https://doi.org/10.1016/j.jen.2012.09.011

Whelan, H. M., Kunselman, A. R., Thomas, N. J., Moore, J. & Tamburro, R. F. (2014). The ımpact of a locally applied vibrating device on outpatient venipuncture in children. Clinical Pediatrics, 53(12), 1189-1195. https://doi.org/10.1177/0009922814538494

Wong, J., Ghiasuddin, A., Kimata, C., Patelesio, B. & Siu, A. (2013). The impact of healing touch on pediatric oncology patients. Integrative Cancer Therapies, 12(1), 25-30. https://doi.org/10.1177/1534735412446864

World Health Organization. (2012). WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses. Conjunto de Documentos Sobre El Dolor Persistente En Niños: Directrices de La OMS Sobre El Tratamiento Farmacológico Del Dolor Persistente En Niños Con Enfermedades Médicas. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44540

Wu, S., Sapru, A., Stewart, M. A., Milet, M. J., Hudes, M., Livermore, L. F. & Flori, H. R. (2009). Using acupuncture for acute pain in hospitalized children. Pediatric Critical Care Medicine, 10(3), 291-296. https://doi.org/10.1097/PCC.0b013e318198afd6

Yağcı, Ü. & Saygın, M. (2019). Ağrı fizyopatolojisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 26(2), 209-220. https://doi.org/10.17343/sdutfd.444237

Yağız On, A. (2006). Ağrı tedavisinde soğuk uygulamalar. Ağrı, 18(2), 5-14.

Yılmaz, D., Özyazıcıoğlu, N., Çıtak Tunç, G., Aydın, A. İ., Atak, M., Duygulu, Ş. & Demirtaş, Z. (2020). Efficacy of Buzzy ® on pain and anxiety during catheterization in children. Pediatrics International, 62(9), 1094-1100. https://doi.org/10.1111/ped.14257

Yılmaz Kurt, F. & Karaca Çiftçi, E. (2019). Ağrının davranışsal etkileri-ağrıyı algılama ve tepkileri etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, 5(3), 19-26.

Younan, L., Clinton, M., Fares, S. & Samaha, H. (2019). The translation and cultural adaptation validity of the Actual Scope of Practice Questionnaire. Eastern Mediterranean Health Journal, 25(3), 181-188. https://doi.org/10.26719/emhj.18.028

Zargham-Boroujeni, A., Elsagh, A. & Mohammadizadeh, M. (2017). The effects of massage and breastfeeding on response to venipuncture pain among hospitalized neonates. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 22(4), 308. https://doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_119_13

Zhang, T.-T., Fan, Z., Xu, S.-Z., Guo, Z.-Y., Cai, M., Li, Q., Tang, Y.-L., Wang, L.-W., Chen, X., Tang, L.-J., Li, Z.-Y. & Wen, Y. (2023). The effects of music therapy on peripherally inserted central catheter in hospitalized children with leukemia. Journal of Psychosocial Oncology, 41(1), 76-86. https://doi.org/10.1080/07347332.2022.2044967

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Gıynaş, T., Küçük, S., Önel, A. E., & Bal Yılmaz, H. (2024). Nonfarmakolojik ağrı yönetimi ve pediatri hemşiresinin rolü. Journal of Infant, Child and Adolescent Health, 4(1), 62–82. https://doi.org/10.5281/zenodo.11094345