Hemşirelik çalışmalarında eylem araştırması yöntemi

Eylem araştırması yöntemi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8300776

Anahtar Kelimeler:

Eylem Araştırması, hemşirelik, nitel çalışma

Özet

Eylem araştırması, belli bir sorunu çözmek için bir kurum, kuruluş ya da topluluk üyelerinin gerçekleştirdiği bazı eylemleri veya bir dizi faaliyeti içermektedir. Hemşirelikte eylem araştırması kullanımı mesleki bilgiyi artırabilir ve sağlık sistemindeki karmaşık sorunları çözmeye yardımcı olabilir. Bu makalede eylem araştırması sürecine ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu derleme için PubMed ve Google Scholar veritabanları taranarak ilgili kitaplar incelenmiştir. Aramada “action research” and “nursing” anahtar sözcükleri İngilizce taranmıştır. İncelenen literatür, eylem araştırması yönteminin klinik bakımı, ekip çalışmasını, iletişimi ve klinik yönetimi iyileştirebileceğini göstermektedir. Eylem araştırması, klinik ekibin performansının denetlenmesi ve eğitim gereksinimlerine katkı sağlayabilir. Eylem araştırması süreci diğer araştırma türlerinde olduğu gibi uygun bir konu seçme, veri toplama, veri analizi, sonuçların değerlendirilmesi ve çalışmanın raporlanması aşamalarını içermektedir. Bu çalışmada hemşirelikte eylem araştırması yöntemi açıklığa kavuşturulmaya çalışılmış ve eylem araştırması kullanımının önemi vurgulanmıştır. Sağlık sisteminde karşılaşılan problemleri çözmek isteyen araştırmacılara bu metodolojiyi uygulamaları önerilir.

Referanslar

Aksoy, N. (2003). Eylem araştırması: Eğitimsel uygulamaları iyileştirme ve değiştirmede kullanılacak bir yöntem. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 36(36), 474-489.

Arifin, S. R. M. (2018). Ethical considerations in qualitative study. International Journal of Care Scholars, 1(2), 30-33. https://doi.org/10.31436/ijcs.v1i2.82

Bradbury, H. (2015). The Sage handbook of action research: Sage.

Bradbury-Huang, H. (2010). What is good action research? Why the resurgent interest? Action Research, 8(1), 93-109. https://doi.org/10.1177/1476750310362435

Brydon-Miller, M., Greenwood, D., & Maguire, P. (2013). Why action research? Action Research, 1(1), 9-28. https://doi.org/10.1177/14767503030011002

Coghlan, D. (2019). Doing action research in your own organization: Action Research, 8(1), 93-109

Coghlan, D., & Casey, M. 2000. Action research from the inside: issues and challenges in doing action research in your own hospital. Journal of Advanced Nursing, 35(5), 674-682. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01899.x

Costello, G. J., Conboy, K., & Donnellan, B. (2015). Reflections on ‘reflection’in Action Research. MURAL - Maynooth University Research Archive Library. 17-20

Feldman, A. (2007). Validity and quality in action research. Educational Action Research, 15(1), 21-32. https://doi.org/10.1080/09650790601150766

Fereidouni, Z., Sabet Sarvestani, R., Hariri, G., Kuhpaye, S. A., Amirkhani, M., & Kalyani, M. N. (2019). Moving Into Action: The Master Key to Patient Education. J Nurs Res, 27(1), 1-8. doi:10.1097/jnr.0000000000000280

Flick, U. (2022). An introduction to qualitative research: Sage Publications Ltd.

Gaffney, M. (2008). Participatory action research. What makes it tick? Kairaranga, 9(3), 9-15. https://doi.org/10.54322/kairaranga.v9i3.131

Gebhard, J. G. (2005). Awareness of teaching through action research: Examples, benefits, limitations. JALT Journal, 27(1), 53-69.

Herr, K., & Anderson, G. L. (2014). The action research dissertation: A guide for students and faculty: Sage publications.

Johnson, A. (2012). Action research: methods of collecting data. A Short Guide to Action Research (4th ed). Minnesota State University, Mankato.

Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). The action research planner: Doing critical participatory action research: Springer.

Kyriacou, C. (2007). Action research: a methodology for change and development-by bridget somekh: Taylor & Francis. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2007.00388_3.x

Koshy, V., 2005. Action research for improving practice: A practical guide: (2 nd ed). SAGE.

Lari, P., Rose, A., Ernst, J. V., Kelly, D. P., & DeLuca, V. W. (2019). Action research. Technology and Engineering Teacher, 79(2), 23-27.

Leung, L. (2015). Validity, reliability, and generalizability in qualitative research. Journal of Family Medicine and Primary Care, 4(3), 324. doi: 10.4103/2249-4863.161306

Lovink, M. H., Verbeek, F., Persoon, A., Huisman-de Waal, G., Smits, M., Laurant, M. G., & van Vught, A. J. (2022). Developing an evidence-based nursing culture in nursing homes: an action research study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), 1733. https://doi.org/10.3390/ijerph19031733.

McIntosh, P. (2010). Action research and reflective practice: Creative and visual methods to facilitate reflection and learning.(1st ed). Routledge.

McNiff, J. (2013). Action research: Principles and practice.(3rd ed). Routledge.

McNiff, J. (2016). You and your action research project: Routledge.

Melrose, M. J. (2001). Maximizing the Rigor of Action Research: Why Would You Want To? How Could You? Field Methods, 13(2), 160-180. https://doi.org/10.1177/1525822X0101300203

Oberschmidt, K., Grünloh, C., Nijboer, F., & van Velsen, L. (2022). Best Practices and Lessons Learned for Action Research in eHealth Design and Implementation: Literature Review. Journal of Medical Internet Research, 24(1), e31795.

Polit, D., & Beck, C. (2020). Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice: Lippincott Williams & Wilkins.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). Generalization in quantitative and qualitative research: Myths and strategies. International journal of nursing studies, 47(11), 1451-1458.

Riley, S., & Reason, P. (2015). Co-operative inquiry: An action research practice. Qualitative psychology: A practical guide to methods, Sage Publications Ltd. 168-198.

Sarvestani, R. S., Moattari, M., Nasrabadi, A. N., Momennasab, M., Yektatalab, S., & Jafari, A. (2017). Empowering nurses through action research for developing a new nursing handover program in a pediatric ward in Iran. Action research, 15(2), 214-235.

Simmons, M., McDermott, M., Eaton, S. E., Brown, B., & Jacobsen, M. (2021). Reflection as pedagogy in action research. Educational Action Research, 29(2), 245-258.

Speziale, H. S., Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2011). Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative: Lippincott Williams & Wilkins.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-30

Nasıl Atıf Yapılır

Sabetsarvestani, R., Geçkil, E., & Köse, S. (2023). Hemşirelik çalışmalarında eylem araştırması yöntemi : Eylem araştırması yöntemi. Journal of Infant, Child and Adolescent Health, 3(2), 120–128. https://doi.org/10.5281/zenodo.8300776