Pediatri hemşireliğinde simülasyon tabanlı eğitim

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Çocuk hemşireliği, hemşirelik eğitimi, simülasyon eğitimi

Özet

Günümüzde simülasyona dayalı öğretim, hemşirelik eğitim programlarına daha fazla entegre edilmektedir. Pek çok hastane ortamında pediatrik hastalara girişim uygulamak, hemşirelik öğrencilerinin klinik becerilerini geliştirmesi bakımından karmaşık ve risklidir. Ayrıca hastaneler yüksek düzeyde hasta güvenliğini sağlamaya giderek daha fazla önem vermektedir. Bunun sonucu olarak öğrencilerin klinik deneyimleri daha çok gözlemsel ve daha az “uygulamalı” hale gelmektedir. Bu soruna yönelik hemşire eğitimcilerinin kullandığı çözüm yollarından en önemlisi yenilikçi bir öğretim stratejisi olan simülasyondur. Simülasyondaki çeşitli teknoloji seviyeleri, sağlanan kontrollü ortamda bir dizi bilişsel, psikomotor ve duyuşsal beceri kazanımı sağlamasının yanı sıra öğrencilerin anksiyete ve streslerini azaltmakta, özgüven ve memnuniyetlerini de arttırmaktadır. Bu derleme makalede simülasyonun pediatri hemşireliği eğitiminde kullanımı güncel literatür doğrultusunda incelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-04-29

Nasıl Atıf Yapılır

Arslan, S., & Sobcalı, S. (2023). Pediatri hemşireliğinde simülasyon tabanlı eğitim. Journal of Infant, Child and Adolescent Health, 3(1), 60–66. Geliş tarihi gönderen https://jicah.com/index.php/pub/article/view/40

Sayı

Bölüm

Derleme Makalesi