Yarık damak veya yarık dudaklı çocuğa sahip olan ebeveynlerin stresle başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi

Yazarlar

  • Selin Kaplan Laço Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kovancılar Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Elazığ, Türkiye https://orcid.org/0000-0003-3804-0369

Anahtar Kelimeler:

Başa çıkma, ebeveyn stresi, yarık damak, yarık dudak

Özet

Amaç: Bu çalışma, yarık damak veya yarık dudaklı çocuğa sahip olan ebeveynlerin yaşadığı strese karşı geliştirdikleri başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmış, Haziran 2020-Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak yürütülmüştür. Veriler, “Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgiler anketi ile Google Formu kullanarak toplanmış, 296 kişiye ulaşılmıştır. Veri toplanırken örneklem seçimine gidilmeyip sosyal medya gruplarında bulunan ebeveynlerin hepsine ulaşılmaya çalışılmış, sadece gönüllüler anket ve ölçeği cevaplamıştır. Verilerin analizinde independent sample t test, ANOVA, pearson korelasyon analizi testleri uygulanmıştır. Bulgular: Ölçeğin sosyal destek alt boyutu puan ortalaması 23.22±4.62, problem çözme alt boyutu puan ortalaması 29.64±3.42, kaçınma alt boyutu puan ortalaması 21.23±4.17 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi sonucunda ebeveynlerin en fazla kullandığı stratejisi problem çözme baş etme stratejisi olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan ebeveynlerin eğitim düzeyi ve çalışma durumları problem çözme başa çıkma stratejisi yönünde anlamlı bulunmuştur. Eşi ile akraba olan ebeveynler 24.50±3.51 alt ölçek puan ortalamasıyla daha çok sosyal destek arama stratejisi kullandığı gözlemlenmiştir. Çocuk sayısı arttıkça stresle başa çıkma stratejisi kullanımının azaldığı ve gebelik esnasında ilaç kullanımının kaçınma başa çıkma stratejisi kullanımını arttırdığı belirlenmiştir. Sonuç: Yarık damak dudaklı çocuğa sahip ebeveynlerin yaşadıkları stres karşısında farklı başa çıkma stratejileri geliştirdikleri bu stratejileri geliştirirken eğitim düzeyi, ebeveynin çalışma durumu, ailenin gelir düzeyi, ailenin çocuk sayısı, ebeveynler arasında akrabalık bulunma durumu ve gebelik sürecine ilişkin farklı faktörlerden etkilendikleri saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-04-29

Nasıl Atıf Yapılır

Laço, S. K. (2023). Yarık damak veya yarık dudaklı çocuğa sahip olan ebeveynlerin stresle başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi. Journal of Infant, Child and Adolescent Health, 3(1), 20–30. Geliş tarihi gönderen https://jicah.com/index.php/pub/article/view/36

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi