Başarılı emzirmede ebelik faktörleri: Postpartum ilk 6 ay

Yazarlar

  • Esra Sabancı Baransel İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Malatya, Türkiye https://orcid.org/0000-0001-6348-2084
  • Büşra İkikat İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya, Türkiye
  • Birgül Ekici nönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya, Türkiye
  • İlknur Oskay İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Anne, ebe, emzirme, emzirme tutumu, postpartum

Özet

Amaç: Bu çalışma, postpartum ilk 6 aylık süreçte başarılı emzirmenin sağlaması ve sürdürülmesinde ebelik faktörlerinin etkisini araştırmak için yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırma, web tabanlı bir anket kullanılarak doğum sonu altıncı ayında olan 506 anne üzerinde gerçekleştirildi. Başarılı emzirmenin sağlaması ve sürdürülmesinde ebelik faktörlerinin yordayıcılarını belirlemek için lojistik regresyon analizi yapıldı. Bulgular: Emzirme Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 46.47±5.09 idi. Regresyon modelinde gebelikte 12 hafta ve öncesi olan erken dönemde ebe ile karşılaşmanın (OR: 1.088), gebeliğinde gebe eğitim sınıfına katılmanın (OR: 0.362), gebelikte ebe tarafından emzirme eğitimi almış olmanın (OR: 1.510) ve doğum sonu ebe desteği alma durumunun (OR: 1.039) artmış emzirmeye pozitif tutum ve sürekliliğin yordayıcıları olarak belirlendi. Ayrıca lise ve altı düzeyde eğitime sahip olan, çalışmıyor olan, planlı gebeliğe sahip olan, preterm doğum yapmış olan, erkek bebeğe sahip olan, vajinal doğum yapmış olan ve doğum sonu ilk bir saat içinde bebeğini emzirmiş olan annelerin doğum sonu altıncı aya kadar devam yüksek ve istatistik olarak anlamlı emzirme puanlarına sahip oldukları belirlendi (p<0.005). Sonuç: Bu çalışma, ebelerin doğum sonu altı aylık dönemde annelerin emzirme tutumu ve devamlılığına ilişkin ne denli önemlilik gösterdikleri konusunda öngörü sağlamaktadır. Sonuçlar, emzirme sürekliliğinin sağlanması adına 1.ve 2.basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan ebelerin Dünya Sağlık Örgütünün sağlık hedeflerine ulaşmadaki yordayıcılıkları hakkında bilgi sağlayabilir.

İndir

Yayınlanmış

2023-04-29

Nasıl Atıf Yapılır

Baransel, E. S., İkikat, B., Ekici, B., & Oskay, İlknur. (2023). Başarılı emzirmede ebelik faktörleri: Postpartum ilk 6 ay. Journal of Infant, Child and Adolescent Health, 3(1), 12–19. Geliş tarihi gönderen https://jicah.com/index.php/pub/article/view/35

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi