Editör

Doç. Dr. Emriye Hilal YAYAN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ZENGİN- Dr. Öğr. Üyesi Ceyda BAŞOĞUL