Olgu Sunumu: COVID-19 Tanısı Alan Yenidoğanda Hemşirelik Bakımı

Author:

Year-Number: 2021-1(2)
Number of pages: 60-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aralık 2019’da Çin’de pnömoni vakalarının bildirilmesiyle yeni bir SARS-CoV-2 tespit edilmiş ve hızla yayılarak tüm dünyayı etkileyen küresel bir sorun haline gelmiştir. Koronavirüs tüm yaş grubundaki bireyleri enfekte etmektedir. Daha çok yaşlı nüfusu etkilediği bildirilmekte olup, az sayıda da olsa çocuklar ve yenidoğanlarda da bildirilen vakalar bulunmaktadır.

Yenidoğan enfeksiyonu sinsi başlayarak, non-spesifik bulgularla seyredebilir. Öyküde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, epidemiyolojik olarak hastalığın yoğun görüldüğü bölgeye seyahat veya kesin COVID-19 tanılı bir erişkinle (sıklıkla anne) temastır. Solunum yolu veya kandan alınan örneklerde SARS-COV2 RT-PCR testi ile SARS-CoV-2 nükleik asitlerin görülmesi ile kesin tanı konur.

COVID-19 tanısı almış yenidoğanın takip ve tedavi sürecinde; klinik bulguların yakın takibi yapılmalı, bu bulgulara yönelik bebeğin gereksinimleri saptanmalı ve bu gereksinimler doğrultusunda hemşirelik bakım planı oluşturulmalıdır. Bu doğrultuda gözlem ve bakım uygulamalarının gerçekleştirilmesinin önemi büyüktür. Bu olgu sunumunda; fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli temel alınarak hastanın ihtiyaçları doğrultusunda hemşirelik tanıları belirlenmiş ve hemşirelik bakım planında sunulmuştur.

 

Keywords

Abstract

In December 2019, novel SARS-CoV-2 causing pneumonia was discovered in China, spread rapidly and became a global problem. Coronavirus can infect individuals of all ages. Although the elderly are affected more, a few cases are reported in children and newborns.

Infection in newborns can start insidiously and present with nonspecific findings. The most important aspects of history are travel to high-incidence regions or contact with an adult with a confirmed diagnosis of COVID-19 (usually mother). The definitive diagnosis is made by detecting SARS-CoV-2 nucleic acids via SARS-COV2-RT-PCR from respiratory tract or blood samples.

During treatment of newborns with COVID-19, clinical findings must be closely monitored to determine baby’s needs, and nursing care plan must be shaped accordingly. Therefore, the importance of observation and care practices is great. In this report, based on functional health patterns model nursing diagnoses are determined according to patient needs and presented in nursing care plan.

Keywords